Rovaniemen taidemuseossa Korundissa on ollut meneillään avajaisnäyttely "Nature Forte", jonka osanäyttely "Valon tuoja" herättää ajatuksia ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Näyttelyn teoksissa vallitseva värimaailma koostuu valkoisen ja vaaleiden sävyjen kokonaisuudesta, joka luo rauhallisen tunnelman näyttelytilaan. Valkoiset seinät tukevat vaaleaa teosten sarjaa, mikä luo tilaan jopa uskonnollisen, askeettisen, atmosfäärin teosten selkeiden linjojen ja muotoilun ohella. Perttu Saksan teos "Ideaali 3" pistää esiin sinisen värimaailmansa vuoksi valkoiselta pinnalta, mutta sen tunnelma on hieman erilainen verrattuna muihin tilassa oleviin teoksiin. Voi olla, ettei teos herätä yhtä voimakkaita tunteita kuin muut työt, sillä aihe on minulle jo ennestään tuttu ja käsittelee luontoa "tavanomaisena" näkynä. Taiteilijan itsensä mukaan hänen teoksissaan ei ole haettu tarkoituksellisesti mitään erityisiä merkityksiä, mikä luonnollisesti saa ajattelemaan, ettei teoksella ole mitään tärkeää viestiä katsojalle. Sen vaikutus katsojaan on enemmänkin vain esteettinen kokemus eikä se avaa pinnan alta syvempää sanomaa. Sen sijaan muissa teoksissa näkee selvästi, että niissä on haluttu käsitellä ihmisen suhdetta luontoon. Valkoinen veistos "Sotilas 3" lapsenomaisesta hahmosta, joka on puettu eläimen taljaan on visuaalisesti hyvin voimakas ja vetoaa nimensä ja hahmonsa avulla katsojaan uudella erikoisella tavalla. Se panee katsojan pohtimaan, mikä tekee lapsesta sotilaan. Se herättää kysymyksiä erikoisen ulkomuotonsa vuoksi. Valkoinen väri tässäkin tapauksessa tuntuu viittaavan puhtauteen ja viattomuuteen. Erityisesti teos jäniksestä ja pallosta herättää selkeitä ajatuksia uskonnosta ja pyhyydestä. Valtavan valkoisen, tilaa valtaavan, pyörivän pallon edessä oleva jänis istuu staattisessa asennossa ja pitelee palavaa kynttilää käpäliensä välissä. Jänis on kääntyneenä palloon päin ja näyttää ikäänkuin rukoilevan. Tunteen syntymiseen vaikuttaa jäniksen ja pallon valkoinen väritys sekä ylikorostettu kokoero. Siinä missä jänis on hyvin pieni ja pallo valtavan suuri, kertoo  hiljentyvän eläimen suhteesta johonkin suurempaan ja yliluonnolliseen. Pieni jänis tuntuu hyvin avuttomalta, ja tätä tunnetta on luotu antamalla jänikselle ihmismäinen piirre kun se pitelee kynttilää, ja tämä taas luo jänikselle persoonan. Kyseinen teos tuntuu käyvän dialogia nimen "Valon tuoja" kanssa kaikista selkeimmin, sillä kynttilähän tuo valoa pimeyteen ja tässä tapauksessa jänis toimii valon tuojana. Ajatukseen uskonnollisuudesta vaikuttaa myös teos "Kevään malja 1 & 2" jossa on pajunkissoista tehty malja. Tämä tuntuu olevan yhteydessä ehtoolliseen. Esimerkiksi näihin teoksiin verrattuna Saksan kuva arktisesta maisemasta jää taka-alalle ja muuttuu huomaamattomaksi näyttelytilassa. Se ei pysty vangitsemaan ympäröivää näyttelytilaa yhtä vahvasti kuin muut teokset, eikä se herätä kysymyksiä samalla tavoin ensinäkemältä vaimeamman tehonsa vuoksi. Saksan Pertulla ei ole muita teoksia näyttelyssä, joten sekin osaltaan vaikuttaa siihen että teos jää huomaamattomaksi. Katse vain lepää ja katselee eri elementtejä kuvassa. Se ei tunnu muodostavan myöskään sidettä yhtä vahvasti muihin tilassa oleviin teoksiin aihepiirinsä vuoksi, ja se tuntuu olevan erillinen oma itsensä, eikä osa teosten jatkumoa. Taiteilija olisi voinut asettaa näyttelyyn myös muita teoksen kontekstiin liittyviä teoksia, jotta avainkuvan asema olisi vahvistunut suhteessa toisiin. Valokuvana se on katsojalle liiankin tutussa muodossa, ja se valitettavasti hukkuu tilaan, jossa on paljon suurikokoisia katseenvangitsijoita. Osanäyttely itsessään on mielestäni kaikista vaikuttavin verrattuna muihin Nature Forte-näyttelyssä oleviin osanäyttelyihin, sillä siinä on mystisiä elementtejä. Tähän vaikuttaa tietysti se että luonto on aiheena ollut aina lähellä minua.